EVOLUCIJA MLEKOPIJA

Mesto: planeta Zemlja
Vreme: pre oko 200 002 014 godina

Prema naučnim saznanjima, otprilike u ovom trenutku razvoja života na planeti pojavili su se prvi sisari i naravno, mleko sisara, tj. prvi put se pojavila mogućnost da majka svojim mlekom hrani svoje mlade. Od tog trenutka počinje razvoj sisara, i u narednih 100 miliona godina se ništa značajno ne dešava po pitanju sisara i mleka sisara, i dalje mladunci svake vrste sisara piju mleko svoje majke, svi rastu, razvijaju se, nastaju i izumiru mnoge vrste sisara, rame uz rame sa dinosaurusima koji tu već odavno vladaju. Potom, pre negde oko 65 miliona godina u priču uleće ogromna stena, udara u planetu i selektivno pobije baš sve dinosauruse, ostavljajući na planeti sve preživele oblike života, uključujući naravno tu i sisare, koji su iznenadnim odlaskom dinosaurusa stekli dosta upraženjih geološko ekoloških prostranstava za svoje širenje, dalji napredak i razvoj. Što se mleka sisara tiče, ništa novo, majke sisara normlano svojim mlekom hrane svoje mladunce, uprkos ogromnoj katastrofi koja je zadesila planetu, nikome nije palo na pamet nešto suludo, poput pijenja mleka druge vrste sisara.

Pre oko 60 miliona godina na sceni se pojavljuju prvi primati, od kojih polako ali sigurno kreće kasniji nastanak majmuna i čoveka, a kao i svi sisari pre njih, ni prvi primati nisu dirali u mleko drugih vrsta sisara, već su majke svojim mlekom dojile svoje mlade. U tom trenutku istorije nema krava na sceni, one i dalje strpljivo čekaju da evoluiraju, a prozor mogućnosti za nastanak krave se otvara tokom Eocena, kada se pre oko 55 miliona godina na sceni pojavljuju prvi kopitari, tj. sisari ungulati, nastali od zajedničkog pretka, pa su podeljeni u dve grupe, prema tome da li imaju neparan (kopitari) ili paran broj prstiju (papkari). Za kravu se veruje da je evoluirala od predaka iz reda papkara (Artiodactyla). Pre 30 miliona godina se pojavljuju prvi majmuni na planeti, i odlučuju se da ostanu tu. Njihovi mladunci i dalje sisaju mleko samo od svoje majke, i dalje nikome ne pada na pamet da pije bilo koje drugo mleko osim onog od svoje majke.

Pre 10 miliona godina planetom počinje da hoda čovekoliki majmun, a pre 4 miliona godina se pojavljuje auroks, prvi predak moderne krave. Pre oko 3 miliona godina se pojavljuju prvi primitivni preci današnjih ljudi, i koliko god da su bili primitivni, nikome od njih nije palo na pamet da bi trebalo da sisaju mleko od krave. Pre 1,8 miliona godina se pojavljuje Homo erectus, i prošlo je oko milion godina dok naši Homo erectus preci nisu ovladali vatrom., otprilike pre oko 800 000 godina. Ni pre a ni posle otkrića vatre, i dalje niko osim teladi ne pije kravlje mleko. Pre oko 350 000 godina, Homo erectus postaje Homo sapiens, a od pre 200 000 godina potiču fosilni ostaci anatomski modernih Homo sapiensa. Svi sapiensi i njihovi homo prethodnici žive kako žive, ali i dalje niko od njih ne pije mleko druge vrste sisara, niti kome takvo nešto pada na pamet.

Od pre 25 000 godina potiču crteži iz pećina primitivnih ljudi. Crteži se tiču njihovih svakodnevnih životnih aktivnosti, a primetno je odsustvo crteža koji prikazuju ma kakvu aktivnost koja se tiče korišćenje mleka druge vrste sisara za bilo koje potrebe. Sve do pre 10 000 godina, nije bilo kontakta Homo sapiensa sa mlekom druge vrste sisara. Iz tog perioda datiraju dokazi koji ukazuju na korišćenje mleka druge vrste sisara, a prvi sisar koji je imao tu nesreću da ga Homo sapiens uzme pod svoje po pitanju mleka, bila je divlja koza (Capra Aegagrus). Prema postojećim dokazima, krava je morala da čeka još nekih 1 000 godina da bi njeno mleko ušlo u upotrebu kod Homo sapiensa. Ostalo je istorija. Naravno, ne treba zaboraviti da istorijski dokazi od pre 9 000 - 10 000 godina ukazuju da su Homo sapiensi samo koristili mleko druge vrste sisara. Na osnovu tih dokaza nikako se ne može izvući zaključak da su tadašnji Homo sapiensi mleko druge vrsta sisara pili svi redom k’o blesavi, pod bilo kojim izgovorom. U procentima izraženo, ako 100% predstavlja ukupan vremenski period od kada su sisari na planeti, Homo sapiens mleko druge vrste sisara koristi 0,25% tog vremena, a tokom prethodnih 99,75% nikome iz sveta sisara nije palo na pamet da proba a kamoli na duže staze pije mleko druge vrste sisara.