KARNAK

ZAŠTO "LJUDI" NISU LJUDI

Uzdahnuvši duboko, Belzebub je nastavio svoju priču.
- Od vremena početka primene procesa ilnosaparno na Zemlji, proteklo je godinu
dana prema objektivnom računanju vremena.
Tokom tog perioda na planeti su postepeno uspostavljeni procesi evolucije i
involucije svega postojećeg. I, naravno, kod tricentričnih bića su počeli da se
formiraju uslovi za razvoj Objektivnog Uma.
Ukratko, na planeti se sve odvijalo kako treba. I, ko zna? Da se posle godinu
dana nije vratila Visoka Komisija na čelu sa Arhanđelom Sakakijem, možda nikada
ne bi ni došlo do kasnijih nesporazuma, povezanih sa tricentričnim stanovnicima te
nesrećne planete.
Visoka Komisija se vratila na Zemlju zato što, bez obzira na sva ta prethodno
izvršena merenja, mnogi posvećeni u ovaj problem nisu bili sasvim sigurni u to da
u budućnosti ne treba očekivati neprijatna iznenađenja. Upravo zbog toga su i
poželeli da provere nije li se u prošlogodišnjim merenjima potkrala neka greška.
U svakom slučaju, da bi bili mirni, oni su odlučili da preduzmu dodatne mere
predostrožnosti. Posledice su bile užasne, i to ne samo po tricentrične stanovnike
ove nesrećne planete. One su za čitavu planetu postale živa rana.
Ti znaš da je u to vreme kod njih počeo da se javlja takozvi "mehanički
instinkt" - izgledalo je da je on za tricentrična bića normalan.
Sveti članovi Visoke Komisije su smatrali da ako se mehanički instinkt dvonogih
tricentričnih stvorenja formira pre nego što oni dostignu nivo Objektivnog Uma,
kao što se obično događa kod tricentričnih bića, može se desiti da oni pre vremena
saznaju razlog svog postanka, a to može dovesti do velike nevolje. Jer, ako saznaju
da svoje postojanje duguju fragmentima koji su se otkinuli od njihove planete, tj.,
ako osete da su robovi spoljnih okolnosti, koje od njih ne zavise, mogu izgubiti
volju za životom i dobrovoljno uništiti sebe.
Zbog toga je, moj dečače, Visoka Komisija između ostalog odlučila da je
neophodno privremeno implantirati triceričnim Zemljanima jedan poseban organ
koji će ih, kao prvo, naterati da doživljavaju realnost u "izvrnutom obliku", a drugo,
dovešće ih dotle da će svaki spoljni utisak, koji se bude ponavljao, stvarati kod njih
refleks koji će ih asocirati na "zadovoljstvo" i "uživanje".
Zatim su, uz pomoć Arhifizikohemičara Anđela Luizosa, člana Visoke
Komisije, stvorili određenu strukturu i smestili je u kičmu tricentričnih bića, pored
same baze repa (u to vreme oni su još imali rep, i taj deo njihovog organizma imao
je normalne osobine, izražavajući punoću njihove egzistence). Ta novostvorena
struktura je doprinosila nastanku i razvoju onih osobina o kojima sam već govorio.
Nazvali su je kuabuferom.
Implantiravši taj organ tricentričnim stvorenjima, Visoka Komisija
Kozmičkih Svetitelja, na čelu sa Arhanđelom Sakakijem vratila se u Centar čiste
savesti i mirne duše; a planeta Zemlja, koja je tako privukla tvoju pažnju, odmah je
na sebi osetila posledice tog oštroumnog i dovitljivog rešenja. Kako bi rekao mudri
Nasradin Hodža, rezultati su ličili na one koje su izazvali zvuci Jerihonskih truba.
A sada, ako želiš da se makar malo približiš razumevanju posledica
funkcionisanja tog organa, koji je smislio i stvorio jedinstveni Anđeo Luizos - neka
je zanavek blagosleno njegovo ime - moraš saznati nešto o životu i ponašanju
tricentričnih dvonogih stanovnika Zemlje i to ne samo onda kada je organ
kundabufera još postojao u njihovom organizmu, već i kasnije, kada je on uništen.
Jer, iako su taj organ i njegova svojstva bili uništeni, posledice su se i dalje taložile
u samoj ljudskoj prirodi.
Ali, to ću ti objasniti neki drugi put.
Između ostalog, treba reći daje Visoka Komisija još jednom posetila Zemlju tri
objektivne godine kasnije; ovoga puta na njenom čelu bio je Preuzvišeni
Arhiserafim Sevotertr, zato što je Preuzvišeni Arhanđae Sakaki dostigao božansku
visinu i postao jedan od članova Velike Četvorke Čuvara Vasione.
Dakle, članovi Visoke Komisije bili su zadovoljni pošto su se uverili da mere
predostrožnosti, preduzete radi održanja balansa u Zemljinom sistemu, nisu više
potrebne. I tada su, između ostalog, opet uz pomoć Arhifizikohemičara Luiza,
oduzeli tricentričnim bićima organ kundabufer zajedno sa svim njegovim
neverovatnim mogućnostima.
Hajde sada da se vratimo na početak moje priče. Posle neočekivanog
intermedijuma, kada smo došli k sebi posle zabune izazvane katastrofom, koja je
pretila čitavom sunčevom sistu, nastavili smo da izgrađujemo našu marsovsku
koloniju.
Malopomalo, upoznali smo lokalnu prirodu i prilagodi se postojećim
uslovima.
Kao što sam već rekao, neki od nas su odlučili da se nastane na Marsu, drugi su se
spremali da polete, ili su već krenuli, na druge planete tog Sunčevog sistema. Za
međuplanetarni saobraćaj bio nam je dat kozmički brod "Mogućnost".
Ja sam ostao na Marsu sa nekolicinom svojih rođaka i slugu. Upravo tada je u moju
opservatoriju postavljen moj prvi tkuano (teleskop). Izgradio sam opservatoriju i
posvetio se njenom organizovanju i razvoju, kako bih imao mogućnosti da što
podrobnije proučim udaljene objekte naše Vasione i plete sunčevog sistema. Od
svih planeta moju pažnju je posebno privlačila Zemlja.
Proticale su godine...
Život planete postepeno je stabilizovan i izgledalo je da se na njoj sve odvija isto
kao i na drugim planetama.
Ali, pažljiv posmatrač je mogao da uoči kako broj triceričnih stvorenja stalno
raste. Štaviše, ponekad su se mogle zapaziti neobične manifestacije njihove
aktivnosti; oni su ponekad činili ono što nikada nisu činili stanovnici drugih
svetova. Odjednom bi, iz čista mira počeli da ubijaju jedni druge.
Ponekad se to međusobno istrebljivanje nije ograničavalo na jedan region, već
se događalo na više mesta istovremeno, i trajalo je ne samo danju, već i noću.
Primećeno je da se za vreme tog procesa njihov broj naglo smanjivao, ali je u
periodima zatišja ponovo naglo rastao.
Vremenom smo se navikli na tu njihovu osobenost, govoreći sebi da je
Visoka Komisija očigledno iz nekakvih važnih razloga organu kundabufera
namerno dala takvu karakteristu. Zbog plodnosti tih bića, govorili smo sebi, njihov
broj se mora regulisati radi održavanja kozmičke ravnoteže u harmoniji.
Ali nikome nije moglo pasti na pamet da se nešto rđavo dešava čitavoj
planeti. U to doba, kao što sam već rekao, ja sam posetio većinu planeta tog
sunčevog sistema, i poznatih, i još neproučenih.
Posebno su mi se dopali tricentrični stanovnici Saturna. Oni su se spolja
razlikovali od nas, jer su podsećali na ptice, vrane.
Zanimljivo je naglasiti da vrane nisu živele samo tamo, već skoro na svim
nastanjenim svetovima naše Vasione, gde se razvijaju i uzimaju planetarnu plot
bića sa različitim sistemima mišljenja.
Princip usmenog komuniciranja vranolikih razumnih bića donekle podseća na
naš, ali zvuci njihovog govora lepši su od svega što sam ikada mogao da čujem.
On vas primorava da se setite umetnosti najvećih pevača koji čitavu svoju dušu
unose u melodično, čarobno pevanje.
Kada se setim kako se ta krilata stvorenja odnose jedna prema drugima,
nemam reči kojima bih to opisao. To se može shvatiti tek pošto se malo proživi s
njima i stekne lično iskustvo. Može se reći samo jedno - njihova srca su poput srca
anđela koji se nalaze uz Nebeski Presto.
Oni u svom životu strogo poštuju devetu zapovest Našeg Tvorca: "Odnosi se
prema onome što pripada drugome kao prema svome, i isto tako ga čuvaj."
Kasnije ću ti svakako ispričati podrobnije o tricentričnim stvorenjima koja su
nastala i žive na Saturnu, zato što je jedan od mojih istinskih prijatelja tokom
godina izgnanstva bio stanovnik te planete; on je imao obličje vrane i zvao se
Karkar.

SPECIFIČNOST LjUDSKE DUŠE
Vratimo se sada tricentričnim stanovnicima planete Zemlje, onima koji tebe
najviše zanimaju, i koje ti nazivaš mekušcima.
Ne mogu ti opisati koliko se radujem zbog toga što si, srećom, daleko od
tricentričnih stvorenja kojima si dao, po njihovo dostojanstvo, tako uvredljivo ime
da ja čak ne mogu ni da slušam o njemu. Da li si svestan, siroto moje dete, šta bi ti
uradila ta bića, naročita ova sadašnja, kada bi čula kako ih nazivaš?
Već sama pomisao na to šta bi ti uradili kada bi dospeo u njihove šape, baca
me u užas.
U svakom slučaju, izlemali bi te tako da, što bi rekao naš Nasradin Hodža, "ne
bi došao k sebi sve do sledeće porcije batina".
U svakom slučaju, kad god rešiš da započneš nešto novo, obavezno blagosiljaj
sudbinu i moli je da bude milosrdna, da te uvek čuva i ne dozvoli da stanovnici
Zemlje bilo kada posumnjaju da si ih ti, moj ljubljeni i jedini unuče, neoprezno
nazvao mekušcima.
A veruj mi, onih godina kada sam ih posmatrao s Marsa, kao i za vreme mojih
putovanja na Zemlju, izučio sam veoma dobro dušu tih čudnih stvorenja. Odlično
znam kako bi postupili sa svakim ko se osmelio da im da takav nadimak.
Naravno, ti si ih tako nazvao samo iz dečje naivnosti, ali tricentrični stanovnici
Zemlje to ne bi uvažili. Njima bi bilo svejedno ko ih je tako nazvao, zašto i u
kakvim okolnostima. Takvo ime je za njih uvredljivo i to je sasvim dovoljno.
Razmatrati to pitanje iz aspekta većine njih - isto je što i presipati iz šupljeg u
prazno.
Eto zašto je s tvoje strane bilo veoma nepromišljeno da tom plemenu tricentričnih
bića daš tako uvredljiv nadimak, prvo, zato što ja brinem za tebe, a drugo, zato što
ti i u bućnosti može pretiti opasnost.
Iako si daleko od njih i oni ne mogu da te dohvate i lično kazne, svejedno, ako bilo
kako, makar iz desete ruke, saznaju da si ih uvredio, njihova anatema će se
neizbežno sručiti na tvoju glavu i snaga te anateme zavisiće od toga čime su u
datom trenutku zauzeti.
Po svoj prilici, vredelo bi da ti ispričam kako bi se ponašali Zemljani kada bi
saznali za tvoju uvredu. Taj primer će ti pomoći da dobro naučiš čudne navike tih
tricentričnih bića, koja te toliko zanimaju.
Ma koliko bili u stanju apatije, ukoliko se u momentu kada bi ih isprovocirala
tvoja uvreda ne bi pojavilo neko drugo neumesno interesovanje, oni bi se odmah
okupili na jednom mestu, koje je specijalno predviđeno za ljude, posebno odabrane
za takve stvari i, razume se, odevene u naročite kostime. To se kod njih zove
građanski sud.
Prvo što bi uradili bilo bi da izaberu predsednika i tek potom bi pristupili
"pretresu". Oni bi te "pretresli" do sitnih crevaca, i to ne samo tebe, već i tvog oca,
dedu, a možda i sve pretke, uključujući Adama.
Zatim, ako bi rešili, naravno, kao i uvek "većinom glasa", da si "kriv", doneli bi
presudu u skladu sa kodeksom zakona, zasnovanim na prethodno izučenim raznim
"fosilnim" predstavama tog "pozorišta marioneta".
Ali ukoliko, opet većinom glasova, ne bi u tvojim postupcima našli ništa
protivzakonito, što se, istina, događa veoma retko, evo šta bi se dogodilo. Čitav
sudski pretres se uvek do detalja beleži na papir koji potpisuju svi članovi suda. A
onda bi svi ti spisi bili poslati... šta misliš, u korpu za otpatke? Ne, već
odgovarajućim ekspertima, u našem slučaju, takozvanom Svetom Sinodu, gde bi se
ponovila ista procedura, ali ovoga puta bi ti sudile "veoma važne" persone.
I tek posle dugog "presipanja iz šupljeg u prazno" oni bi najzad došli do
glavnog, zapravo do toga da se okrivljeni nalazi van njihovog domašaja. Ali tebe
upravo tu i vreba prava opasnost. Jer, kada konačno razjasne da su im ruke kratke i
da ne mogu da te dohvate, oni jednoglasno odlučuju da te predaju anatemi - ništa
više, ali ni manje od toga. Znaš li ti šta je i kako se to radi? Ne? Onda slušaj, i ježi
se!
"Veoma važne" persone će objaviti svima na znanje da će ti u svim odgovarajućim
ustanovama koje se nazivaju crkvama, kelama, sinagogama, većnicama i tako dalje,
zvanična lica uz odgovarajuću ceremoniju poželeti da ti otpadnu rogovi, da pre
vremena osediš, da se hrana u tvom želucu pretvori u eksere, da jezik tvoje buduće
žene postane tri puta duži, da tvoje omiljene poslastice u tvojim ustima dobiju ukus
sapuna, i tako dalje, i tome slično.
Da li sada razumeš kakvu si opasnost mogao da navučeš na sebe kada si
te beznačajne tricentrične izrode nazvao mekušcima?
Rekavši to, Belzebub se nasmeši svome ljubimcu.

Iz knjige ''Belzebubovi razgovori sa unukom ''

GARDASIL update

Uprkos svim grozotoma opisanim u prethodnom tekstu, a koje izaziva Gardasil, Imigraciono u USA (USCIS) je najavila da ce od 17.9 svi ljudi, tacnije osobe zenskog pola, koje zele da postanu legalni gradjani USA za stalno, morati da budu vakcinisane vakcinom protiv HPV zarad zastite od raka grlica materice. Ovo novo pravilo, koje je kreirala CDC (center for disease control) u sklopu revidiranog dokumenta pod imenom 'Technical Instructions to Civil Surgeons for Vaccination Requirements', obavezuje devojke i zene odredjene starosne dobi da pokazu dokument da su vakcinisane vakcinom protiv HPV, ili im nece biti odobren ostanak u USA.

Ovo naravno sve ide u prilog Merck-u, koji je napravio Gardasil, vakcinu protiv HPV-a. Merck sada inace lobira za to da se Gardasilom krkaju devojcice, devojke i zene svih starosnih dobi, iako je Gardasil trenutno ''licenciran'' za doba od 9 do 26 godina. Dosta zdravstvenih i skolskih ustanova u USA lobira da vakcinisanje Gardasilom postane obavezno za sve devojcice u dobi od 11-12 godina. Merck je ozbiljno krenuo svim snagama da uvaljuje Gardasil zenama izmedju 25 i 45 godina starosti, ali FDA za sada to odbija.

Zvanicna statistika iz prethodnog teksta o gardasilu se izmenila...broj umrlih se sa 14 popeo na 21, komplikacije i nezeljene reakcije su se sa oko 7000 su se popele na 9700, zabelezeno je 78 epidemija kondiloma, kao i 10 pobacaja direktno prouzrokovanih vakcinom. A sudeci po studiji objavljenoj u New England Journal of Medicine, ove brojke su samo kap u moru, jer se po nalazima studije samo oko 10% komplikacija i nezeljenih efekata prijavljuje VAERS-u.

Znaci, svaka osoba zenskog pola bez obzira na rasu ili veroispovest, a koja zarko zeli green card, koja zeli da svoj zivot provodi u zemlji snova, morace da se vakcinise vakcinom koja samo cini zlo, vakcinom ciji rizici i stete daleko premasuju ''korist'' koju donosi. Americi ne trebaju zdravi ljudi, to moze biti opasno za nacionalnu bezbednost, njima su preko potrebni ljudi koji ce na ulasku u zemlju dobiti paket cestica virusa, kako bi farmaceutski kartel mogao sto duze da se odrzava na nogama i da zaradjuje milijarde dolara, prodajuci bolest, kao i lekove za nju.

U Australiji je grupa lekara zatrazila reviziju Gardasila i njegovog ucinka, obzirom da su vec tri devojke dobile upalu pankreasa - pankreatitis, ubrzo po primanju doze gardasila. Opsirnije mozete procitati ovde
http://www.smh.com.au/news/national/cancer-jab-linked-to-pancreas-disease/2008/08/16/1218307309515.html

I u USA ima pojave pankreatitisa po primanju vakcine...prica je otisla na sud...
http://tips.blogs.cnn.com/2008/07/08/gardasil-and-girls-2/